Pravidlá

Všeobecné podmienky využívania služieb na portály noobstyle.sk

 1. Služby noobstyle.sk sú poskytované bez záruky, tak ako sú. V prípade, že narazíte na chybu, ohláste ju na fóre v príslušnej sekcii.
 2. Pri používaní našich služieb Vám nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody, zapríčinenej nefunkčnosťou našich služieb.
 3. Minimálny vek pre registráciu do komunity noobstyle.sk je 13 rokov.
 4. Team noobstyle.sk si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu pravidiel
 5. Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje.
 6. Zákaz zneužívania dier v pravidlách. Špekulanti budú odmenený banom.
 7. Pri probléme ktorý nieste schopní sami vyriešiť kontaktujte admina

Pravidlá komunity noobstyle.sk

 1. Užívateľ nesmie urážať ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom a nesmie vyvolávať spory
 2. Užívateľ nesmie propagovať rasovú, národnostnú, náboženskú ani inú neznášanlivosť alebo diskrimináciu
 3. Užívateľ musí rešpektovať rozhodnutie admina, prípadne sa so sťažnosťou obrátiť na hlavného admina

Pravidlá správania sa na TeamSpeak3 servery #RageHouse

 1. Užívateľ nesmie zahlcovať chat (spamovať) či obťažovať iných užívateľov väčším počtom správ.
 2. Užívateľ nesmie slovne či akoukoľvek zvukovou stopou obťažovať ostatných užívateľov.
 3. Užívateľ nesmie propagovať konkurenčné/iné servery/weby či už slovne alebo akoukoľvek zvukovou, textovou stopou alebo avatarom ani na nich odkazovať.
 4. Do súkromných roomiek je zakázané vstupovať bez povolenia majiteľa roomky.
 5. Užívateľ nesmie v avatare propagovať pornografické scény, rasistické alebo iné nevhodnosti (Administrátor posúdi nevhodnosť avataru SÁM).
 6. Užívateľ nesmie púšťať hudbu vo verejných roomkach, čím by obtažoval ostatných užívateľov.
 7. Užívatel nesmie mať v mene tag „admin“ tag je určený iba pre identifikáciu administrátorov serveru.
 8. Políčko „nick“ je určené na istú formu identifikácie čiže je zakazané tam mat vulgarizmy, urážajúce frázy taktiiež to platí v mene a popise roomky.
 9. Zákaz nahrávania v miestnosti pokiaľ s tým nesúhlasia ostatní členovia miestnosti.

Využívaním našich služieb, súhlasíte s nižšie uvedenými pravidlami

Posledná aktualizácia pravidiel: 24.01.2019